вторник, 13 януари 2009 г.

ROUTE

route е инструмент за управление на маршрутните таблици. При опциите add и del се извършва модифициране на таблицата, иначе се показва текущото й състояние.
Опциите, които могат да се задават, са:
-A family – използва зададената адресна фамилия (например inet)
-n – показва числови адреси вместо да се опитва да определи символните имена на хостовете
del/add – изтрива/добавя маршрут
target – целевата мрежа или хост (може да са IP адреси в dotted decimal notation или символни имена на мрежи/хостове)
-net – указва, че целта е мрежа
-host – указва, че целта е хост
netmask NM – при добавяне на маршрут указва мрежовата маска, която да се използва
gw GW – указва през кой gateway да се маршрутизират пакетите
metric M – дава стойност на полето за метрика в маршрутната таблица
mss M – задава TCP maximum segment size (максимален размер на сегмента); по премълчаване е MTU (maximum transfer unit) на устройството минус размера на header-ите
window W – задава размера на прозореца за този маршрут
reject – задава блокиращ маршрут, който ще спре lookup-ите
dev If – асоциира маршрута с посоченото устройство; обикновено няма нужда; ако dev If е последната опция, то думичката dev може да се пропусне; иначе редът на route modifiers (модификаторите на маршрути – metric, netmask, gw, dev, …) няма значение

Примери:
route add –net 127.0.0.0
route add –net 192.56.76.0 netmask 255.255.255.0 dev eth0
route add –net 244.0.0.0 netmask 240.0.0.0 dev eth0
route add –net 10.0.0.0 netmask 255.0.0.0 reject

В резултата от route има:
destination – целевата мрежа/хост
gateway – адресът на gateway-я или *, ако няма
genmask – мрежовата маска за целевата мрежа; 255.255.255.255 за хост; 0.0.0.0 по премълчаване
flags – U = up; H = host; G = gateway; ! = reject route
metric – „разстоянието”до целта; обикновено в hops/скокове/стъпки
ref – брой референции към този маршрут
use – брой lookups за този маршрут
Iface – интерфейсът, на който да се изпращат пакетите)
MSS – максималният размер на сегмента по премълчаване
Window – размерът на прозореца по подразбиране

Няма коментари:

Публикуване на коментар