сряда, 14 януари 2009 г.

MySQL

Команди в MySQL

 • mysqlu usernamepустановяване на връзка към MySQL

 • USE db_nameизбор/смяна на работна БД

 • SHOW databases - извежда списък с всички налични БД

 • SHOW tables - извежда списък на всички таблици от работната БД

 • [DESC | DESCRIBE] tbl_nameизвежда структурата на таблица


MySQL -Създаване на БД

Синтаксис:

CREATE {DATABASE | SCHEMA} [IF NOT EXISTS] db_name [create_specification [, create_specification ] ...]

Пример:

CREATE DATABASE books;


MySQL – Създаване на таблица

Синтаксис:

CREATE TABLE tbl_name [(create_definition ,...)]

Пример:

CREATE TABLE books (

idNumber int primary key auto_increment,

title varchar(30),

author varchar(30)

);


MySQLДобаване на запис

Синтаксис:

INSERT [INTO] tbl_name [(col_name ,...)] VALUES ({expr | DEFAULT},...),(...),...

Пример:

INSERT INTO books (title,author) VALUES(
“Let Freedom Ring”,
“Sean Hannity”
);


MySQLИзвличане на запис(и)

Синтаксис:

SELECT [ALL | DISTINCT | DISTINCTROW ] select_expr, ... [FROM table_references [WHERE where_definition] [GROUP BY {col_name | expr | position} [ASC | DESC], ...] [HAVING where_definition] [ORDER BY {col_name | expr | position} [ASC | DESC] , ...] [LIMIT {[offset,] row_count | row_count OFFSET offset}]

Пример:

SELECT * FROM books WHERE author=“Sean Hannity”;

SELECT * FROM books ORDER BY author ASC LIMIT 0, 10;

MySQLИзтриване на запис

Синтаксис:

DELETE FROM tbl_name [WHERE where_definition ]

Пример:

DELETE FROM books;

DELETE FROM books WHERE author=“Sean Hannity”;


MySQLПроменяне на запис

Синтаксис:

UPDATE tbl_name SET col_name1 =expr1 [, col_name2 =expr2 ...] [WHERE where_definition ]

Пример:

UPDATE books SET title=“Let Freedom Ring” WHERE idNumber = 10;


MySQL & PHP

  • mysql_connect – установяване на връзка със MySQL

  • mysql_select_db – избиране на работна ДБ

  • mysql_query – изпълнява SQL заявка

  • mysql_num_rowsвръща броя на записите в резултат от изпълнението на SQL командата SELECT

  • mysql_num_fieldsвръща броя на атрибутите в запис

  • mysql_fetch_arrayвръща поредния запис като индексен, асоциативен масив

Няма коментари:

Публикуване на коментар