петък, 25 ноември 2011 г.

Sockets


Sockets
При модела клиент-сървер сърверът предлага дадена услуга. При инициализация на услугата сърверът създава socket. Socket e софтуерен мрежови интерфейс, който се използва за междумашинна комуникация в мрежовата среда и се определя от IP адреса и от номера на порта, който е число между 0 и 65535 (0-1024 –системни портове).

#include