четвъртък, 15 януари 2009 г.

Какво е DNS?

DNS (domain name system) - система за имена на домейни.
Domain name - име на домейн. Домейн буквално означава област, владение. Всяко домейн-име в целия свят е уникално, някои домейн-имена може да си приличат едно с друго, но никои две от тях не са идентични.
Host - стопанин или гостоприемник.

Вие се обръщате към всеки отделен компютър с неговото хост-име. А обръщението към цялата мрежа се извършва чрез нейното домейн-име. За да се обърнете към отделен компютър в един домейн, трябва да използвате неговото хост-име, последвано от името на домейна, в който се намира компютърът. Тази комбинация се нарича напълно-определено име на домейн (fully-qualifieddomain name), накратко го наричайте FQDN.

DNS е метод за управление на домейн-имена в Интернет. DNS групира хостовете в ерархия, давайки възможност за разпределение на адреси и хост-информация в специални именни база данни по целия свят. Йерархията на домейн-имената започва с главен домейн (root domain). Домейните които се намират непосредствено под него, се наричат домейни от най горно ниво.
Такива домейни са: COM - с комерсиална цел.
EDU - образователни институции.
NET - мрежи предоставящи достъп до интернет.
MIL - военни агенции в САЩ.
GOV - правителствени агенции в САЩ.
ORG - нетърговски организации (с идеална цел).Има и двубуквени домейни, които са домейните на различните държави като US, DE, FR, BG и други.

Сърцето на DNS услугата е DNS сървърър, наричан просто именен сървър. Именните сървъри са специализирани бази данни за зонова информация. Базите данни на именните сървари садържат записи, известни като ресурсни записи, които указват най-различна информация за домейна. Други бази данни споделят информацията на една зонова база от данни. Именно това споделяне на информация прави DNS системата дистрибутирана. Един DNS съвър споделя своята зонова информация с всеки друг DNS сървър. Способноста на един DNS сървър да подава заявки към зоновата база данни на друг DNS съвър, определя метода по който базите данни и сървърите използват при споделяне на тази информация.
Базата данни на един DNS сървър може да съдържа всякакъв тип информация, включваща други иманни сървъри; имена на лицата, отговорни за базите данни; системи за обмен на поща, и разбира се, IP адресите на хостовете в домейн-пространството (зоната) на сървъра.

1 коментар: