вторник, 13 януари 2009 г.

Настройка и операции с файловия мениджър Midnight Commander

Файлов мениджър – компютърна програма, която осигурява потребителски интерфейс за работа с файлови системи; служи за ускоряване и улесняване на работата с файлове; най-честите операции са: create, open, edit, view, print, play, rename, move, copy, delete, attributes, properties, search/find, permissions. Файловите мениджъри могат да имат и функции, подобни на уеб браузърите, като forward и back например. Някои файлови мениджъри осигуряват и network connectivity.

Ортодоксален файлов мениджър – състои се от 3 прозореца: 2 панела и 1 command line window. Двата панела предоставят изглед на дървовидната структура на файловете, като единият е активен, а другият е пасивен. Активният служи за източник, а пасивният – за цел на операциите с файлове. Налични са много клавишни комбинации за по-бърза работа с файловете. Може да се работи без мишка. Има вграден viewer и editor за основните файлови типове. Предоставя се информация за размера на всяка директория, името на диска и използваното дисково пространство. Също така има данни за името на всеки файл, разширението му, времето на създаване и на последна промяна. Често ортодоксалните файлови мениджъри съдържат думата „commander” в името си.

Midnight Commander – ортодоксален файлов мениджър, клонинг на Norton Commander, с текстов потребителски интерфейс. Изборът на файлове се управлява със стрелките, а самото селектиране става чрез Insert. Чрез функционалните клавиши F1-F10 се извършват различни операции. Може да работи с архиви и с FTP. Има editor, наречен mcedit, който включва syntax highlighting за някои езици и работи с ASCII и hex режими. Може да се преименуват цели групи от файлове наведнъж чрез регулярни изрази. Може да се извършва преместване и преименуване едновременно. Има възможност за сортиране на файловете и филтриране спрямо шаблон.

Function keys: F1 – Help; F2 – Menu; F3 – View; F4 – Edit; F5 – Copy; F6 – RenMov; F7 – MkDir; F8 – Delete; F9 – PullDn; F10 – Quit.

Клавишни комбинации: Tab (Ctrl+i) – смяна на панела; Insert (Ctrl+t) – (де)селектиране на файлове; Alt+g/r/j – пръв/последен/среден файл от списъка; Ctrl+s (Alt+s) – търсене; Ctrl+s – следващо съвпадение; Alt+o – прави текущата директория на активния панел текуща и за пасивния; Alt+y – назад (back); Alt+u – напред (forward); Alt+Shift+h – история (history).

Listing modes: Full file list (name, size, modification time); Brief file list (name – 2 колони); Long file list (permission, nlink, owner, group, size, modification time, name); User defined.

Няма коментари:

Публикуване на коментар