сряда, 14 януари 2009 г.

Добавяне на псевдоними (alias)

Alias представлява псевдоним(алтернативно име) на дадена команда или последователности от команди и се използва за улеснение. Ако например искате всеки път вместо да пишете командата "cd /usr/local/share/" да напишете само GO трябва да направите следния псевдоним

alias GO="cd /usr/local/share/"
За да не го пишете всеки път този псевдним е най-добре да го добавите във файлът .bash_profile

Няма коментари:

Публикуване на коментар