сряда, 14 януари 2009 г.

Някой стандартни променливи в Linux

HOME Пълното име на началния каталог на потребителя.

PATH Списък от каталози, в които shell търси външни команди.

PS1
Първичната покана (prompt) на shell. Възможни значения: $, # , bash$


PS2
Вторичната покана на shell. Стандартното значение e >.


IFS
(Internal Field Separator) Символите, които се разглеждат като разделители на думи при word splitting и командата read. Стандартно са “”.


MAIL
Името на файла, който се използва като пощенска кутия на потребителя от командата mail и се проверява от shell за новопристигнали съобщения.


UID
(User id) Вътрешен идентификатор на потребителя. (с атрибут readonly).


USER
Име на потребителя. (Използват се също USERNAME, LOGNAME.)


SHELL
Име на потребителския login shell.


PWD
Името на текущия в момента каталог.


OLDPWD
Името на предишния текущ каталог.

Следващите променливи са типични най-вече за bash, но е възможно и поддържането им в други версии на shell.

OSTYPE
Наименование на ОС.


HOSTTYPE
Тип на машината.


HOSTNAME
Наименование на машината.


BASH
Името на файла с изпълнимия код на bash, стандартно /bin/bash.


BASH_VERSION
Версия на bash.


BASH_ENV
Име на файл, който се изпълнява при извикване на командна процедура (аналог на инициализиращата процедура за интерактивен не-login shell - .bashrc).


Няма коментари:

Публикуване на коментар